DigitSoft® TAFШТО Е DigitSoft® TAF

Овој продукт е идеално софтверско решение кое секоја транспортна компанија треба да го има...
 • Дали имате проблем со евиденција на тури, изготвување на налози за утовар и креирање на фактури..?
 • Сè уште користите алтернативни програми за изготвување на документи кои подоцна не можете да ги најдете каде сте ги снимиле..?
 • Имате проблем со пресметаката на трошоците и анализа на истите (купишта потрошена харитја и сметање на дигитрон)..?
 • Дали барем еднаш ви се слчило ваш камион / приколка / возило / возач да остане некаде заглавен на пат поради истечен докумнет: регистрација, пасош, возечка дозвола, итн..?

 • Ако барем едно од горе поставените прашања Ви пртставува ноќна мора, вие сте на вистинското место...

  Ние го имаме комплетното решениоето за вас..!
 • Едноставно, лесно и брзо креирање и преглед на сите документи и анализи
 • Поголема ефикасност и продуктивност на вработените
 • Повеќе време за барање нови клиенти, што придонесува до поглоем профит
 • Комплетно автоматска безбедна копија на податоците (локално или на cloud)
 • Искусен тим што е спемен да одговори на сите ваши барања кој секојдневно работи и го развива овој софтверски пакет • ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

  Евиденција на тури
 • Внесување на тури | брз преглед (поединечен / групен)
 • Налози за утовар | повеќе налози може да се прикачат на една тура со можбост за архива на скенирани налози
 • Остаати трошоци | патарини, готовина, итн.
 • Трошоци за нафта
 • Трошоци за дневници
 • Автоматско генерирање на фактури за клиенти оделно за секој налог / тура ...
 • Комплетенa анализа и преглед за трошоците за тура/и и автоматска пресметка на добивка од истата/ите со само еден клик..!


 • Налози за утовар
 • Креирање налози за утовар (за сопствени возила / посреднички)
 • Податоци за утовар / истовар
 • Можност за прикачување на електронски налог во архива на систем
 • Печатење на налог
 • Анализа и прегледи на налози


 • Финансии
 • Влезни фактури - денарски / денарски-меѓународни / девизни (Tрошковни)
 • Излезни фактури - денарски / денарски-меѓународни / девизни (Можност за автоматско генерирање по претходно изготвен налог за утовар)
 • Долгови / Побарувања (со аларм за доспеани фактури надвор од валута)
 • Книжење на банкарски изводи
 • Печатење и снимање(експорт) на картички долговни/потражни/комбинирани за анализа во финансии со само неколку клика


 • Возен парк
 • Внес на влекачи (Основни податоци / Одржување / Документација / Штети и незгоди)
 • Внес на приколки (Основни податоци / Одржување / Документација / Штети и незгоди)
 • Автоматски алам за доспевање на регистрација, следен сервис, АДР, ЦМР Осигурување, Тахо сертификат, ...


 • Евиденција на вработени
 • Основни податоци за возачи
 • Основни податоци за останати вработени
 • Автоматски алам за потсетување пред истек на возачка дозвола, пасош, виза, ...
 • Преглед на сите вработени (групе / поединечен)


 • ГАЛЕРИЈА

  Наши клиенти

  Контактирај не

  Ние во Дигит нудиме исклучителна услуга, исто таква каква што и самите би сакале да искусиме.

  Адреса

  Сутјеска бр.48/4, Штип 2000 МК

  Телефони

  +389 32 388 355

  +389 78 853 013

  Е-маил

  info@digit.mk

  Вашата порака е испратена. Ви благодариме.
  Вашата порака не е испратена.